Veiligheid en (rijbaan)regels

Wij beschikken over een veiligheidcertificaat.

Dit geeft een garantie dat de accommodatie aan de basiseisen voor een veilige beoefening van de paardensport voldoet.

Het certificaat stelt eisen aan bouwtechnische aspecten van de accommodatie, de verplichting van een veiligheidshelm, gediplomeerde instructeurs en ongevallenregistratie. De veiligheidseisen staan beschreven in het ‘Handboek Veilig Paardrijden’.

Zijn er klachten over het naleven van de veiligheidseisen op de accomodatie?

Via de klachtenprocedure wordt hier actie op ondernomen.

Ongevallen Registratie Formulier

Als er zich op het terrein van de Zaanse Ruiters een ongeval voordoet dient het Ongevallen Registratie Formulier te worden ingevuld. Dit formulier kunt u zenden aan de veiligheidscoördinator van de Zaanse Ruiters:

Veiligheid is bij de Zaanse Ruiters erg belangrijk en daarom hanteren wij de volgende stalregels.

“Samen rijden/mennen: veilig en met plezier”

(Rijbaan) Regels Zaanse Ruiters

 • Parkeren op het parkeerterrein: niet op het voorterrein van de manege
 • Betreden rijhal met paard/pony aan de hand; bij de 2e rijhal eerst twee deuren open maken bij betreden via de kleine deur
 • Opstappen/op paard/pony/menkar in de bak: niet in de stalgang
 • Tijdens het rijden (buiten en binnen) te paard/pony is een (goedgekeurde) rijhelm (cap) verplicht
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen óf stevige rijschoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps
 • Tijdens het rijden worden de rijbaan regels in acht genomen
 • MEST OPRUIMEN!!! ZOWEL BUITEN ALS BINNEN DE RIJBANEN!
 • Tijdens het rijden direct afstappen om mest op te ruimen, of dit laten doen. Bij lessen dit na het trainingsuur gelijk doen. Niet door mesthopen heen rijden of mennen dus.
 • Als de grote rijbaan ’s avonds gesleept is voor de wedstrijd, gaarne niet meer in rijden. Maak dan (indien mogelijk) gebruik van de andere hal.
 • NIET ROKEN. Geldt in alle overdekte ruimten. (dus ook de rijhallen).
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan
 • Paard/pony niet los in de bak laten en niet laten rollen
 • Niet rennen en schreeuwen op stal
 • Houd het terrein en parkeerterrein netjes
 • Trailers uitmesten doen we thuis. De vereniging moet ook betalen voor het afvoeren van mest
 • Longeren en losgooien in de binnenmanege is verboden.
 • Kinderen onder de 12 jaar niet onbegeleid te paard/pony; altijd onder toezicht van een volwassene.
 • Een sleutel van de accommodatie is persoonlijk, en mag dus niet aan anderen worden uitgeleend.
 • Bij vrij rijden na gebruik van de binnenbak licht uit: deur en hek op slot

Rijbaan regels zijn het laatst aangepast 9 november 2012. n.a.v. ALV 6 nov.2012