Beste leden en ruiters die gebruik maken van onze accommodatie,

De afgelopen periode hebben wij verschillende meldingen ontvangen van ongewenste of onveilige situaties ’s avond op het parkeerterrein. Als gevolg hiervan heeft het bestuur een tweetal beslissingen genomen.
Allereerst willen wij jullie adviseren om in ieder geval ’s avonds altijd te proberen om met twee personen te komen. Indien dit niet mogelijk is, adviseren wij om het hek te sluiten als je gebruik maakt van de accommodatie.
Daarnaast zal het bestuur vanaf 1 december toestaan om op het voorterrein de trailer te parkeren, zodat het hek dicht kan en wij geen ongewenste gasten krijgen. Dit kan alleen onder een aantal voorwaarden:
1. Doe dit alleen als er maximaal 3 ruiters zijn. Met meer dan drie ruiters aanwezig kan er gewoon op het grote parkeerterrein worden geparkeerd. Tijdens de lessen mogen er dus geen trailers op het voorterrein staan.
2. Houd het terrein schoon. Het kan zijn dat bij het uit- of inladen stro uit de trailer op het voorterrein terecht komt. Probeer dit zo veel als mogelijk schoon te houden en ruim mest op in de daarvoor bestemde bakken (kruiwagen of groene gft bak).
Het bestuur stelt 1 december tot en met 1 maart in als proefperiode om te kijken of dit werkt. Indien er onzorgvuldig met de regel wordt omgegaan, zal het bestuur direct besluiten om de regel ongedaan te maken. Met als gevolg dat iedereen weer dient te parkeren op de grote parkeerplaats.
Ten slotte merken wij dat nog niet iedereen weet dat de lichten op de grote parkeerplaats en op het voorterrein aan gaan door te drukken op de zwarte knop naast de houten deur om de accommodatie binnen te gaan. Wij adviseren om ook altijd dit licht ’s avonds aan te doen.
Indien er vragen en/of opmerkingen zijn, dan kan dit worden gemaild naar [email protected]