Algemene ledenvergadering

Beste leden,

De algemene ledenvergadering welke plaats zou vinden op vrijdag 17 april 2020 gaat niet door. Het is voor ons nog onduidelijk of wij de vergadering kunnen verplaatsten of laten vervallen. Wij houden u op de hoogte.