Algemene ledenvergadering 6 april 2022

Beste leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de algemene ledenvergadering, welke plaats zal vinden op woensdag 6 april vanaf 20.00 uur. Tijdens deze vergadering willen wij terugblikken op de afgelopen maanden, maar zeker ook vooruitkijken naar de komende maanden en een toelichting geven over de stand van zaken over bijvoorbeeld het dak.
Uiteraard zullen wij rekening houden met de geldende corona-maatregelen, maar zoals het er nu uit ziet kan de vergadering fysiek worden gedaan. Omdat wij graag zo veel als mogelijk leden aanwezig willen zien, zullen de lessen die avond komen te vervallen. Ongeveer een week van tevoren zullen wij de agenda voor de vergadering met jullie delen. Mochten er punten zijn die je zou willen bespreken, laat dit dan vooral weten.
Wij hopen jullie allemaal te zien op woensdag 6 april vanaf 20u. Bij vragen horen wij het graag.


Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Zaanse Ruiters
Ter info: De vorige ledenvergadering was op een dinsdag in juni 2021, de vergadering daarvoor was op een maandag. Wij proberen telkens een dag te verschuiven, zodat dit niet altijd op één avond wordt gepland.