Algemene leden vergadering 19 oktober.

Beste leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de algemene ledenvergadering, welke plaats zal vinden op maandag 19 oktober vanaf 19.30 uur. Tijdens deze vergadering willen wij terugblikken op de afgelopen maanden, maar zeker ook vooruitkijken naar de komende maanden. Uiteraard zullen wij rekening houden met de geldende corona-maatregelen.

Wij hopen jullie allemaal te zien. Mocht u verhinderd zijn, dan ontvangen wij graag een afmelding.

Bij vragen horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Zaanse Ruiters